Що таке корупція, як її подолати і що робити якщо вимагають хабар

Адвокат у Львові » Юридична думка адвоката Карпель Олександри » Що таке корупція, як її подолати і що робити якщо вимагають хабар
корупція

Корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення поняття корупція міститься в Законі України «Про засади запобігання корупції».

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

 • Органи прокуратури – зокрема, органи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (спочатку треба звертатися до територіальних філій Спеціалізованої прокуратури)
 • Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
 • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
 • Служба безпеки України (СБУ)

Види корупції

 • Хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді винагороди (хабара) за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища;
 • Розкрадання: умисне незаконне обернення певним способом чужого майна на свою користь або користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища;
 • Шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;
 • Вимагання: примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність;
 • Зловживання: зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб;
 • Кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, родичам, ін.
 • Інше: використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації; неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового визначення законодавством.

Ознаки корупційних діянь

 • безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;
 • наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;
 • використання особою свого становища всупереч інтересам держави;
 • корислива мета або інша зацікавленість особи;
 • незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Що не вважається хабарем, а вважається подарунком

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівнюються до них згідно до закону можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, – однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Як подолати корупцію

Громадськість, тобто звичайні громадяни мають право брати активну участь у заходах, які спрямовані на подолання корупції. Зокрема згідно статті 21 Закону України «Про запобігання корупції» громадськість має наступні права:

 1. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;
 2. запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
 3. проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;
 4. брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;
 5. вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;
 6. проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції;
 7. проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції;
 8. здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.

Що робити якщо у Вас вимагають хабар або пропонують його взяти

У разі виникнення подібної ситуації пропоную вчинити наступний алгоритм дій:

 • Відмовитись від вимоги або пропозиції.
 • Спробувати ідентифікувати особу, якщо вона Вам невідома, встановити її прізвище ім’я по батькові, адресу, посаду, контактні дані.
 • Зібрати доказову базу – розшукати свідків, встановити їх контактні дані, зясувати чи немає в приміщеннях відеоспостереження та ін.
 • Подати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлення про вчинення корупційного діяння, долучивши наявні у Вас докази.

Залучення кваліфікованого адвоката допоможе Вам ефективніше захистити свої права у разі виникнення подібної ситуації.

Не бійтеся звертатися в правоохоронні органи з повідомлення про корупційні діяння та пам’ятайте, що кримінальна відповідальність передбачається як для тих суб’єктів які вимагають хабар, так і для тих які цей хабар дають.

Про це і інше на відео в рамках проекту Експерти Радять:

Теги статті: /