Адвокат у Львові » Юридичні послуги » Право власності майнової і інтелектуальної

Право власності майнової і інтелектуальної

Захист права власності адвокатом – це захист відносин пов’язаних з володінням, розпорядження та користуванням майном, усунення усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу володіння цим майном. Згідно статті 321 Цивільного Кодексу України право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. На жаль, на практиці ця стаття не знаходить ідеального відображення в суспільстві. Право власності дуже часто порушується незаконними та протиправними способами. Захистити Ваше право власності від неправомірних посягань ефективно може адвокат.

Судові спори про захист права власності є одними з найпоширеніших спорів в цивільному праві. Спори з приводу власності це не лише спори між фізичними чи юридичними особами. Сторонами конфліктних ситуацій у таких категоріях спорів можуть виступати також представники органів місцевого самоврядування, інших адміністративних структур.

Категорії справ про право власності на майно, в яких надається представництво інтересів адвокатом

 • витребування майна з чужого незаконного володіння;
 • витребування майна від добросовісного набувача;
 • визнання права власності;
 • визнання незаконним правового акта, що порушує право власності;
 • відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності;
 • спори з забудовниками щодо нерухомості;
 • визнання недійсними договорів щодо набуття права власності;
 • відшкодування майнової та моральної шкоди, яка заподіяна порушенням права власності;
 • зняття арешту з майна;
 • спори про поділ майна та виді частки в майні.

Право інтелектуальної власності

З розвитком економіки особливої актуальності набуло право інтелектуальної власності, яке на сьогоднішній час потребує комплексного захисту від протиправних посягань. Інтелектуальна власність – це результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб. Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності до об’єктів інтелектуальної власності належать права на:

 • літературні, художні та наукові твори;
 • виконавчу діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі;
 • винаходи у сферах людської діяльності;
 • наукові відкриття;
 • промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення;
 • захист від недобросовісного суперництва;
 • усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Відповідно до ст.420 Цивільного Кодексу України до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Комплексний захист Ваших прав інтелектуальної власності у Львові та в інших регіонах України краще довірити адвокату, який надасть Вам професійну правничу допомогу.

Категорії справ захисту інтелектуальної власності, в яких надається представництво інтересів адвокатом

 1. справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;
 2. справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;
 3. справи про визнання торговельної марки добре відомою;
 4. справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;
 5. справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;
 6. справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

Чому для захисту свого права власності Вам ватро звернутись саме до мене?

 • Я багато років вирішую проблеми своїх клієнтів, досвід юридичної практики у мене становить 10 років.
 • Маю позитивний юридичний досвід у захисті права власності та права інтелектуальної власності