Представництво в суді Львова та інших областей

Адвокат у Львові » Юридичні послуги Львів » Представництво в суді Львова та інших областей

Представництво в суді Львова та інших областей

Представництво та захист прав, свобод та інтересів в суді адвокатом – це можливість отримати професійну правничу допомогу фізичним та юридичним особам в суді під час захисту та відновлення своїх прав та інтересів. Кожен має право звернутися до суду за захистом свої порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод та інтересів, так само як і кожен має право на захист, якщо щодо нього ініційовано таке звернення. Згідно статті 55 Конституцій України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань. Відповідно до статті 131.2 Конституції України виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Звичайно судовий процес надає можливість здійснювати захист своїх прав та інтересів самостійно ( без участі адвоката). Однак, якщо Ваш опонент по справі скористається послугами професійного адвоката Ваші шанси на успіх можуть зменшитись. За допомогою кваліфікованої правничої допомоги можливо реалізовувати захист своїх прав скоріше та ефективніше.

Участь в судовому процесі вимагає від учасника судового розгляду значної затрати часу, наявності досвіду та актуальних знань у різних галузях права, що постійно оновлюються та змінюються. Представництво в суді адвокатом забезпечить Вам ретельний аналіз ситуації, розробку стратегії та тактики захисту ваших прав, підготовку та подання відповідних процесуальних документів у необхідні судові інстанції.

Наявність відповідного досвіду дає адвокату можливість здійснювати представництво ваших прав як в суді першої, апеляційної інстанцій, у Верховному суді, Великій Палаті Верховного суду. Територіально можу здійснити представництво Ваших прав та інтересів в суді у Львові, Львівській області та в інших регіонах України через відеоконференції з судом.

Надаю послуги з представництва інтересів у судах, у тому числі судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах у наступних категоріях справ:

 • Цивільно-правові спори (майнові/немайнові).
 • Спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.
 • Оскарження рішень, дій, бездіяльності органів органів слідства та прокуратури.
 • Кримінальне провадження.
 • Спори щодо заборгованості ( кредити, договора позики, боргові розписки).
 • Оскарження рішення, дій, бездіяльності виконавчої служби.
 • Трудові спори.
 • Земельні спори.
 • Спадкові спори.
 • Захист прав споживачів.
 • Страхові спори.
 • Сімейні спори (розлучення, аліменти, визначення місця проживання дитини, поділ майна подружжя, позбавлення батьківських прав, визнання батьківства та інші).
 • Житлові спори.
 • Господарські спори з контрагентами.
 • Оскарження протоколів про адміністративні правопорушення.
 • Справи про ДТП.
 • Представництво в Європейському суді з прав людини.

Чому саме я маю представляти вас в суді

 • Я багато років вирішую проблеми своїх клієнтів, досвід юридичної практики у мене становить 10 років.
 • Маю позитивний юридичний досвід у представленні інтересів клієнтів під час розгляду справ в судах м. Львова, Львівської області, судах інших областей України у формі особистої участі та через відеоконференції.
 • Наявні позитивні судові рішення в суді касаційної інстанції, Великій палаті Верховного Суду.
 • Практика юридичного супроводу справ в Європейському суді з прав людини.
 • Взяла участь в семінарах по трудових спорах та Аналіз змін до Кримінального та Цивільного процесуального законодавства , їх практичне застосування та маю відповідні сертифікати.