IT-право. Юридична думка про галузь IT права України

Адвокат у Львові » Юридична думка адвоката Карпель Олександри » IT-право. Юридична думка про галузь IT права України
ит право

IT-право – це досить новий напрямок в розвитку правовідносин та напрямок в юриспруденції. Станом на сьогодні IT компанії та IT бізнес активно розвиваються на території України. Досить поширеною є ситуація коли власники IT бізнесу не знають про свої права та можливості їх захисту.

IT право – це галузь прав, яка регулює правовідносини у сфері інформаційних технологій. Цей напрямок права передбачає правовий захист інтелектуальної власності. Одним з найважливіших об’єктів охорони цієї галузі права є об’єкт інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність нарівні з правом власності на майно досить часто порушується третіми особами. Згідно із законодавством України, право інтелектуальної власності включає в себе особисті немайнові права (право на визнання людини творцем об’єкта інтелектуальної власності тощо) і майнові права (право на використання об’єкта інтелектуальної власності, право дозволяти або перешкоджати неправомірному використанню та ін.). Насамперед для захисту прав інтелектуальної власності, насамперед, необхідно цими правами володіти, а також мати документальне підтвердження своїх прав (патент, свідоцтво, ліцензійний договір тощо).

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. У таких спорах суд може прийняти наступні рішення виходячи з ч.2 статті 432 Цивільного Кодексу України:

  • застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
  • зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
  • вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
  • вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
  • застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
  • опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Указом Президента від 29.09.2017 р. в Україні був створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Суд має розглядати справи у спорах стосовно прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, комерційні найменування, у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, справи про визнання торговельних марок добре відомими, у спорах щодо прав автора і суміжних прав, щодо укладення, зміни, розірвання та виконання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції щодо неправомірного використання позначень або товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробів, збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, оскарження рішення Антимонопольного комітету із зазначених питань.

Наразі можемо простежити, що сайт Вищого суду з питань інтелектуальної власності знаходиться на стадії розробки. Фактично термін формування цього суду не обмежений часовими рамками. В майбутньому цікаво буде спостерігати за результатами його роботи.

Наостанок варто зазначити що напрямок IT право перебуває в процесі розвитку, оскільки людство розвивається і відповідно розвиваються об’єкти, які потребуватимуть охорони зі сторони саме IT право. Натомість об’єкти такого розвитку потребуватимуть додаткового юридичного захисту, адже почуття захищеності є дуже приємним.

Теги статті: