Позиція Верховного Суду України по оголошенню кримінального вироку

Адвокат у Львові » Огляд цікавих судових рішень від адвоката Карпель Олександри » Позиція Верховного Суду України по оголошенню кримінального вироку

оголошення вироку у кримінальній справіВирок у кримінальній праві має оголошуватись в повному обсязі. Таку правову позицію виклав у своїй постанові Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України у справі № 519/41/20 від 02.02.2021

Попередньо в суді першої інстанції розглядалася справа про засудження громадянина до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки за ч. 3 ст. 185 КК України ( крадіжка) . Після виходу з нарадчої кімнати було оголошено лише резолютивну частину вироку, а не повний текст. Прокурором було подано апеляційну скаргу на цей вирок, проте Апеляцій Суд належної уваги на доводи його скарги не звернув. В подальшому прокурор подав касаційну скаргу, яку було задоволено. Від учасників судового провадження заперечень на касаційну скаргу не надходило.

Згідно зі ст. 433 КПК України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріальногой процесуального права при ухваленні судових рішень у тій частині, в якій їх було оскаржено.Відповідно до вимог ст. 438 КПК України підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення й особі засудженого.

Звертаю увагу на те, що висновки суду про доведеність винності обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, за обставин, зазначених у вироку, кваліфікація його дій у касаційній скарзі прокурором не оспорювалося. Оспорювалось лише сама процедура проголошення судового рішення (вироку).

Касаційний суд, ухвалюючи постанову, виходив з наступних мотивів. Зі змісту ст. 370 КПК України, якою визначено вимоги щодо законності, обґрунтованості та вмотивованості судового рішення, убачається, що законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом; обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджено доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу; вмотивованим є рішення, в якому наведено належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 371 КПК України вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд. Згідно з ч. 1 ст. 376 КПК України судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз`яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. Системний аналіз процесуальних норм вказує на те, що вирок має бути складений в нарадчій кімнаті, а його повний текст повинен бути оголошений негайно після виходу суду з нарадчої кімнати, крім того, копія цього вироку негайно має бути вручена учасникам судового провадження. Проголошенням вироку після виходу з нарадчої кімнати, роз`яснення його змісту реалізовує конституційне положення, що визначене як основна засада судочинства – гласність судового процесу.

Засада гласності і відкритості кримінального провадження повинна забезпечити не лише прийняття судом обґрунтованого і законного рішення, а й обізнаність учасників кримінального провадження про мотиви і підстави прийняття такого рішення. Не проголошуючи повного тексту вироку, суддя схиляє до думки, що він не повинен пояснювати прийняте рішення, що може викликати сумнів у справедливості процесу в цілому і ухваленого рішення зокрема.

Теги статті: